Saturday, 25 June 2011

[Freedom Burma] ရိုးသားသူ ႏွင့္...မရိုးသာသူ...

ရိုးသားသူ ႏွင့္...မရိုးသာသူ ....မဟုတ္ထာလုပ္လို႔....စိတ္ခံစားရတာ....ရုပ္ကခံစားေနရတယ္..၂၀၀၇-နဲ႔- ယေန႔ပုံ..မယုံႏုိင္စရာဘဲ....  *ရုိးသာစြာ...ျပည္သူအတြက္..လုပ္သူူူ ကိုဇာဂနာ.....ႏွစ္ရွည္ေထာင္က်သြားတယ္.....အတူတူလုပ္သူျခင္း..မရုိသားသူက...ေအးေအးေဆးေဆးဘဲ....ဒါေပမဲ့...ကိုယ္လိပ္ျပာကိုယ္..မလုံလုိ႔.....စိတ္..ခံစားေနရတာ.......ရုပ္ကသက္ေသခံေနတယ္....၂၀၀၇-ပုံ နဲ႔ .....ယေနပုံ....မယုံႏုိင္...စရာဘဲ.........*  နာေရးကူညီမူအသင္း(ရန္ကုန္) ကုိ အေတြးအခၚရွိျပီး ထက္မ်က္တဲ့ အသင္းစတင္တည္ေထာင္သူမ်ားက မႏၱေလးမွ *ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ *ဦးစီးတည္ေထာင္ေသာ ျဗဟၼစုိလူမူကူညီမူအသင္း ကုိ သြားေရာက္ေလ့လာ နမူနာ ယူျပီး ၂၀၀၁-ခုႏွစ္ ဇႏၷာဝါရီလမွာ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္၊* အိမ္မက္အရတုိ*႔ *ဆရာဦးသုခ*တုိ႔ေၾကာင့္ စတင္ေထာင္ခဲ့သည္ ဆုိတာေတြဟာ *အမွန္တရား ကုိေဖ်ာက္ခ်င္လုိ႔* ဖန္တည္ထားတာျဖစ္ပါတယ္၊ ယေနအသင္းအတြင္းေရးမူသန္းျမင့္ေအာင္ က ေနာက္ကြယ္က* သူ ႔လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ *အသုံးခ်၍ ေခါင္းေဆာင္၊ ကြ်န္ေတာ္ ကေရွ ႔ကဦးေဆာင္ျပီး ပထမ အသင္းနာယကၾကီး *စာေရးဆရာဦးေအာင္သင္း *ကုိ ေငြတသိန္း အလြဲသုံးစားလုပ္တယ္ဆုိျပီး *လုပ္ၾကံခဲ့ *ေနာက္ အသင္စတင္တည္ေထာင္သူေတြလက္ထဲက မတရားနည္းေတြ သုံးျပီး သိမ္ပုိက္ ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္၊ ကြ်န္ေတာ့ရည္ရြယ္ခ်က္က အမ်ားပုိင္အသင္းၾကီး ျဖစ္ဖုိ႔ပါ၊ *ကုိယ္ပုိင္အသင္း *လုပ္ဖုိ႔မဟုတ္ပါ အသင္းကုိသိမ္ပုိက္ျပီးမွ၊ *ေထာက္လွမ္ေရးမူ ခင္ညြန္႔ *ေနာက္ကြယ္က ၾကိဳးကုိင္ေနေၾကာင္းသိရပါတယ္၊ အေတြးအေခၚရွိျပီး ထက္မ်က္တဲ့ အသင္းၾကီးကုိ အသင္းစတင္ထူေထာင္သူေတြလက္ထဲက ေအာင္ျမင္စြာသိမ္းပုိက္ႏုိင္ခဲ့တဲ့ အတြက္ ခင္ညြန္႔ ၏ ဆုလာဒ္ေတြရခဲ့ရပါတယ္၊ ဆုလာဒ္မ်ားထဲကတခုကေတာ့ ယေန႔* အသင္းေျမေနရာပါ *၂၀၀၄- မွာ ခင္ညြန္႔ *ေျမယာအသုံးခ်ေရး ဥကၠဌ* ျဖစ္လုိ႔ ယေန႔ အသင္းေျမေနရာ ၃-ဧက ေက်ာ္ (အမွန္က ၅-ဧက ေက်ာ္) ကုိ လက္မွတ္ထုိးေပးခဲ့တာပါ၊ ကြ်န္ေတာ္ကုိယ္တုိင္ ေျမယာအသုံးခ်ေရးအဖြဲ အတြင္းေရးမူ ဗုိလ္မူေက်ာ္ဝင္ ထံမွ ေျမဂရံ ခြင္ျ့ပဳစာ ကုိ သြားယူခဲ့ရတာပါ၊ ခင္ညြန္႔ လက္မွတ္ထုိးေပးတဲ့စာထဲမွာ ေငြတျပားမွ မယူဖုိ႔ ေရးထားပါတယ္၊ ယေန႔ အတြင္းေရးမူ သန္းျမင့္ေအာင္ ၂၀၀၆-ခုမွာ * အသင္းသို႔အလွဴေငြက်ပ္သိန္း-၆၀၀-ခန္*႔ကုိ မိမိတို႔အျပစ္ေတြ ဖုံးကြယ္ဖို႔ (ကြ်န္ေတာ့ေရွ ႔မွာ) တျခားသူတေယာက္အား ေပးခဲ့တာကို အလွဴရွင္ေတြ သတင္းဌာနေတြကို ေၾကျငာအသိေပးျခင္းမရွိပါ *ေငြအလြဲသုံးစားလုပ္မူၾကီးပါ၊*၂၀၀၄-မွာ ကုိေက်ာ္သူ က ရုပ္ရွင္ေကာင္စီအတြင္ေရးမူ၊ သူဖခင္ ဦစိန္တင္ က ရုပ္ရွင္ေကာင္စီ ဥကၠဌပါ၊ ေထာက္လွမ္းေရက သူတုိ႔ကုိအသုံးခ် ေနခ်ိန္ပါ၊ စစ္အစုိးရစအာဏာရကထဲကပါ၊ ခင္ညြန္႔ ျပဳတ္မွ သူတုိ႔လဲ ျပဳတ္ထာပါ၊ မႏၱေလး မွ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ ဦးစီတည္ေထာင္ေသာ ျဗဟၼစုိလူမူကူညီေရးအသင္း ကုိ သြားေရာက္ေလ့လာျပီး ထက္မ်က္တဲ့အသင္းစတင္တည္ေထာင္သူေတြဟာ မတရားလုပ္ခံရတာသိေပမဲ့ ေထာက္လွမ္းေရး ေၾကာင့္ ဘာမွမလုပ္ႏုိင္ဘဲ လူမသိသူမသိ အသင္းက ဖယ္ေပးခဲ့ရပါတယ္၊ ျမန္မာျပည္မွာ ထက္မ်က္သူအားလုံး နည္းမ်ိဳးစုံသုံး ဖယ္ရွားခံခဲၾကရတာ အားလုံးအသိပါ၊ ေနာက္ကြယ္က အေကာင္ၾကီးၾကီ မရွိရင္ ယခုလုိ မရပ္တည္ႏုိင္ပါ၊ ၁၉၉၀-ခုႏွစ္ NLD ရဲ ႔ေအာင္ျမင္မူ ႔ကုိ စစ္အစုိးရသိမ္ပုိက္ခဲ့သလုိပါဘဲ၊ ဒါေၾကာင့္နာေရးကူညီမူအသင္း(ရန္ကုန္) ၏ ယေန႔ေခါင္ေဆာင္ေတြကုိ အသိမွတ္ျပဳ တယ္ဆုိရင္၊ စစ္အစုိးရေခါင္ေဆာင္ေတြကုိ အသိမွတ္ ျပဳတာဘဲ၊ ယေန႔ *တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးကုိ *ေတာင္းဆုိေနတယ္ဆုိရင္၊*ျပည္တြင္းျပဳျပင္ေျပာင္း *လဲေရးကုိေတာင္ဆုိေနတယ္ ဆုိရင္ မမွန္မကန္ မတရားမူ ေတြကုိလက္ခံၾကပါသလား၊ သတင္းမွန္မေဖၚထုတ္ၾကဘဲ အသင္းစတင္တည္ေထာင္သူလုိ႔ ဘက္လုိက္ေဖၚျပ ဆုေတြေတာင္ေပးလုိက္ၾကေသးတယ္၊ သတင္းသမားေတြ သတင္းဌာနေတြ အမွန္ကုိမေဖၚထုတ္ ဘက္လုိက္ၾကလုိ႔ယေန႔ ဒီမုိကေရစီဘက္သားေတြ က်ဆုံးကုန္ရတာျဖစ္တယ္ ( http://www.facebook.com/l/c3349SCpR03wH0PwIDGlmWsyrpw/tharafi.blogspot.com/) မွားေရထားပါတယ္၊ အမွန္တရားေတြကုိဆက္လက္ေရးပါမယ္။  *မွတ္ခ်က*္။ ။။ သက္ဆုိင္သူေတြက -*အေျဖ*- ဆုိျပီး အေျဖ ေပးေနပါတယ္၊ *Knowledge *ေခတ္မဟုတ္ေတာ့သည့္၊ *Wisdom* ေခတ္ထဲမွာ ေခတ္ နဲ အမွီလုိက္နိဳင္သူတုိင္း - အေျဖ- ဆုိတဲ့ အမွားအမွန္ကုိ ခြဲျခားသိနိဳင္ပါျပီ။ အသင္းစတင္တည္ေေထာင္သူေတြလက္ထက္ (၂၀၀၁-၂၀၀၂) ကလဲ ေအာင္ျမင္မူ ရခဲ့တာပါဘဲ၊ ဆရာဦးေအးသန္႔ ဥကၠဌ (၂၀၀၃-၂၀၀၇) လက္ထက္မွာလဲ ေအာင္ျမင္မူ ရခဲ့တာပါဘဲ၊ အေရးၾကီတာက *ဘဝမွာ မွန္မွန္ကန္ကန္ *လုပ္ကုိင္ခ့ဲသလား ဆုိတာဘဲ။ *(ျပည္တြင္းမွ မတရား ဖယ္ရွားခံ၊ အသုံးခ်ခံခဲ့ ရေသာ အသင္းၾကီးေအာင္ျမင္ေအာင္ ေအာက္ေျခမွ ဝုိင္းဝန္းပံပုိးလုပ္ေဆာင္ ခဲ့ၾကသည့္၊ လူတန္းစားေပါင္စုံ အတြက္ အျမဲတင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္*  ယေန႔......  ၂၀၀၇.....က
Nyunt Thein 26 June 06:34
ရိုးသားသူ ႏွင့္...မရိုးသာသူ ....မဟုတ္ထာလုပ္လို႔....စိတ္ခံစားရတာ....ရုပ္ကခံစားေနရတယ္..၂၀၀၇-နဲ႔- ယေန႔ပုံ..မယုံႏုိင္စရာဘဲ....

*ရုိးသာစြာ...ျပည္သူအတြက္..လုပ္သူူူ
ကိုဇာဂနာ.....ႏွစ္ရွည္ေထာင္က်သြားတယ္.....အတူတူလုပ္သူျခင္း..မရုိသားသူက...ေအးေအးေဆးေဆးဘဲ....ဒါေပမဲ့...ကိုယ္လိပ္ျပာကိုယ္..မလုံလုိ႔.....စိတ္..ခံစားေနရတာ.......ရုပ္ကသက္ေသခံေနတယ္....၂၀၀၇-ပုံ
နဲ႔ .....ယေနပုံ....မယုံႏုိင္...စရာဘဲ.........*

နာေရးကူညီမူအသင္း(ရန္ကုန္) ကုိ အေတြးအခၚရွိျပီး ထက္မ်က္တဲ့
အသင္းစတင္တည္ေထာင္သူမ်ားက မႏၱေလးမွ *ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ *ဦးစီးတည္ေထာင္ေသာ
ျဗဟၼစုိလူမူကူညီမူအသင္း ကုိ သြားေရာက္ေလ့လာ နမူနာ ယူျပီး ၂၀၀၁-ခုႏွစ္
ဇႏၷာဝါရီလမွာ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္၊* အိမ္မက္အရတုိ*႔
*ဆရာဦးသုခ*တုိ႔ေၾကာင့္ စတင္ေထာင္ခဲ့သည္ ဆုိတာေတြဟာ
*အမွန္တရား ကုိေဖ်ာက္ခ်င္လုိ႔* ဖန္တည္ထားတာျဖစ္ပါတယ္၊
ယေနအသင္းအတြင္းေရးမူသန္းျမင့္ေအာင္ က ေနာက္ကြယ္က* သူ ႔လုပ္ပုိင္ခြင့္ကုိ *အသုံးခ်၍
ေခါင္းေဆာင္၊ ကြ်န္ေတာ္ ကေရွ ႔ကဦးေဆာင္ျပီး ပထမ အသင္းနာယကၾကီး
*စာေရးဆရာဦးေအာင္သင္း
*ကုိ ေငြတသိန္း အလြဲသုံးစားလုပ္တယ္ဆုိျပီး *လုပ္ၾကံခဲ့ *ေနာက္
အသင္စတင္တည္ေထာင္သူေတြလက္ထဲက မတရားနည္းေတြ သုံးျပီး သိမ္ပုိက္ ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္၊
ကြ်န္ေတာ့ရည္ရြယ္ခ်က္က အမ်ားပုိင္အသင္းၾကီး ျဖစ္ဖုိ႔ပါ၊ *ကုိယ္ပုိင္အသင္း
*လုပ္ဖုိ႔မဟုတ္ပါ
အသင္းကုိသိမ္ပုိက္ျပီးမွ၊ *ေထာက္လွမ္ေရးမူ ခင္ညြန္႔ *ေနာက္ကြယ္က
ၾကိဳးကုိင္ေနေၾကာင္းသိရပါတယ္၊ အေတြးအေခၚရွိျပီး ထက္မ်က္တဲ့ အသင္းၾကီးကုိ
အသင္းစတင္ထူေထာင္သူေတြလက္ထဲက ေအာင္ျမင္စြာသိမ္းပုိက္ႏုိင္ခဲ့တဲ့ အတြက္ ခင္ညြန္႔
၏ ဆုလာဒ္ေတြရခဲ့ရပါတယ္၊ ဆုလာဒ္မ်ားထဲကတခုကေတာ့ ယေန႔* အသင္းေျမေနရာပါ *၂၀၀၄- မွာ
ခင္ညြန္႔ *ေျမယာအသုံးခ်ေရး ဥကၠဌ* ျဖစ္လုိ႔ ယေန႔ အသင္းေျမေနရာ ၃-ဧက ေက်ာ္
(အမွန္က ၅-ဧက ေက်ာ္) ကုိ လက္မွတ္ထုိးေပးခဲ့တာပါ၊ ကြ်န္ေတာ္ကုိယ္တုိင္
ေျမယာအသုံးခ်ေရးအဖြဲ အတြင္းေရးမူ ဗုိလ္မူေက်ာ္ဝင္ ထံမွ ေျမဂရံ ခြင္ျ့ပဳစာ ကုိ
သြားယူခဲ့ရတာပါ၊ ခင္ညြန္႔ လက္မွတ္ထုိးေပးတဲ့စာထဲမွာ ေငြတျပားမွ မယူဖုိ႔
ေရးထားပါတယ္၊ ယေန႔ အတြင္းေရးမူ သန္းျမင့္ေအာင္ ၂၀၀၆-ခုမွာ *
အသင္းသို႔အလွဴေငြက်ပ္သိန္း-၆၀၀-ခန္*႔ကုိ မိမိတို႔အျပစ္ေတြ ဖုံးကြယ္ဖို႔
(ကြ်န္ေတာ့ေရွ ႔မွာ) တျခားသူတေယာက္အား ေပးခဲ့တာကို အလွဴရွင္ေတြ သတင္းဌာနေတြကို
ေၾကျငာအသိေပးျခင္းမရွိပါ *ေငြအလြဲသုံးစားလုပ္မူၾကီးပါ၊*၂၀၀၄-မွာ ကုိေက်ာ္သူ က
ရုပ္ရွင္ေကာင္စီအတြင္ေရးမူ၊ သူဖခင္ ဦစိန္တင္ က ရုပ္ရွင္ေကာင္စီ ဥကၠဌပါ၊
ေထာက္လွမ္းေရက သူတုိ႔ကုိအသုံးခ် ေနခ်ိန္ပါ၊ စစ္အစုိးရစအာဏာရကထဲကပါ၊ ခင္ညြန္႔
ျပဳတ္မွ သူတုိ႔လဲ ျပဳတ္ထာပါ၊ မႏၱေလး မွ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ ဦးစီတည္ေထာင္ေသာ
ျဗဟၼစုိလူမူကူညီေရးအသင္း ကုိ သြားေရာက္ေလ့လာျပီး
ထက္မ်က္တဲ့အသင္းစတင္တည္ေထာင္သူေတြဟာ မတရားလုပ္ခံရတာသိေပမဲ့ ေထာက္လွမ္းေရး
ေၾကာင့္ ဘာမွမလုပ္ႏုိင္ဘဲ လူမသိသူမသိ အသင္းက ဖယ္ေပးခဲ့ရပါတယ္၊ ျမန္မာျပည္မွာ
ထက္မ်က္သူအားလုံး နည္းမ်ိဳးစုံသုံး ဖယ္ရွားခံခဲၾကရတာ အားလုံးအသိပါ၊ ေနာက္ကြယ္က
အေကာင္ၾကီးၾကီ မရွိရင္ ယခုလုိ မရပ္တည္ႏုိင္ပါ၊ ၁၉၉၀-ခုႏွစ္ NLD ရဲ ႔ေအာင္ျမင္မူ
႔ကုိ စစ္အစုိးရသိမ္ပုိက္ခဲ့သလုိပါဘဲ၊ ဒါေၾကာင့္နာေရးကူညီမူအသင္း(ရန္ကုန္) ၏
ယေန႔ေခါင္ေဆာင္ေတြကုိ အသိမွတ္ျပဳ တယ္ဆုိရင္၊ စစ္အစုိးရေခါင္ေဆာင္ေတြကုိ အသိမွတ္
ျပဳတာဘဲ၊ ယေန႔ *တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးကုိ
*ေတာင္းဆုိေနတယ္ဆုိရင္၊*ျပည္တြင္းျပဳျပင္ေျပာင္း
*လဲေရးကုိေတာင္ဆုိေနတယ္ ဆုိရင္ မမွန္မကန္ မတရားမူ ေတြကုိလက္ခံၾကပါသလား၊
သတင္းမွန္မေဖၚထုတ္ၾကဘဲ အသင္းစတင္တည္ေထာင္သူလုိ႔ ဘက္လုိက္ေဖၚျပ
ဆုေတြေတာင္ေပးလုိက္ၾကေသးတယ္၊ သတင္းသမားေတြ သတင္းဌာနေတြ အမွန္ကုိမေဖၚထုတ္
ဘက္လုိက္ၾကလုိ႔ယေန႔ ဒီမုိကေရစီဘက္သားေတြ က်ဆုံးကုန္ရတာျဖစ္တယ္ (
http://www.facebook.com/l/c3349SCpR03wH0PwIDGlmWsyrpw/tharafi.blogspot.com/) မွားေရထားပါတယ္၊ အမွန္တရားေတြကုိဆက္လက္ေရးပါမယ္။

*မွတ္ခ်က*္။ ။။ သက္ဆုိင္သူေတြက -*အေျဖ*- ဆုိျပီး အေျဖ ေပးေနပါတယ္၊
*Knowledge *ေခတ္မဟုတ္ေတာ့သည့္၊
*Wisdom* ေခတ္ထဲမွာ ေခတ္ နဲ အမွီလုိက္နိဳင္သူတုိင္း - အေျဖ- ဆုိတဲ့
အမွားအမွန္ကုိ ခြဲျခားသိနိဳင္ပါျပီ။ အသင္းစတင္တည္ေေထာင္သူေတြလက္ထက္ (၂၀၀၁-၂၀၀၂)
ကလဲ ေအာင္ျမင္မူ ရခဲ့တာပါဘဲ၊ ဆရာဦးေအးသန္႔ ဥကၠဌ (၂၀၀၃-၂၀၀၇) လက္ထက္မွာလဲ
ေအာင္ျမင္မူ ရခဲ့တာပါဘဲ၊ အေရးၾကီတာက *ဘဝမွာ မွန္မွန္ကန္ကန္ *လုပ္ကုိင္ခ့ဲသလား
ဆုိတာဘဲ။ *(ျပည္တြင္းမွ မတရား ဖယ္ရွားခံ၊ အသုံးခ်ခံခဲ့ ရေသာ
အသင္းၾကီးေအာင္ျမင္ေအာင္ ေအာက္ေျခမွ ဝုိင္းဝန္းပံပုိးလုပ္ေဆာင္ ခဲ့ၾကသည့္၊
လူတန္းစားေပါင္စုံ အတြက္ အျမဲတင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္*

ယေန႔......

၂၀၀၇.....က

View Post on Facebook · Edit email settings · Reply to this email to add a comment.

No comments:

Post a Comment